Project Description

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde nasıl bir proje gerçekleştirildi?

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilk kurulduğu yılda yatırımını 5 yıllık süreler için planlamış bulunmaktaydı. Bu zaman zarfı içerisinde ilk alımlarını gerçekleştirerek sistemlerini ayakta tuttuklarını, son dönemde yeni yapılan yurt-konukevi için sistem alt yapısını oluştururken, ek olarak merkez kampüs alt yapısını değiştirmek istedikleri gerekçesi ile Entegres’e başvurdular.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde kablosuz ve kablolu ağların alt yapısı tamamıyla değişti ve güncellendi. Switch alt yapısı ile birlikte wifi cihazları ve bunlara bağlı olarak ağ yönetim cihazları da değişmiş oldu. Tabi alt yapının güvenliği de bizim kadar kurum için de önemli olan bir diğer konuydu. Bunun için de Firewall ve UTM cihazları değiştirildi. Bunların birbirleri ile uyumlu çalışması işinin tasarımını ve uygulamasını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik.

Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin kurum değerlendirmesi

Uygulama öncesinde alt yapımızda yaşadığımız bazı kronik sorunlar vardı. Network atakları v.b. gibi sorunları sık yaşıyor ve bir şekilde manuel müdahaleler ile sorunlarımızı gideriyorduk. Şimdi bunlar çok daha profesyonel ve güvenli bir platforma taşındı. Önceden yaşadığımız ciddi zaman kayıplarını artık yaşamıyoruz.

Proje öncesindeki hedeflerinize ulaştınız mı?

Sadece hedeflerimize değil, daha fazlasına ulaştık diyebilirim. Zira bizim hedeflerimizin yanında ENTEGRES’in bize sundukları ile hedeflerimizi geliştirmemizi de sağladı diyebilirim. Yetenekli ve ihtiyacımız olan ürünleri tercih etmemiz noktasında epeyce bir bilgiye sahip olduk.

Proje sonrasında herhangi bir kriz ortamı yaşandı mı?

Yeni kurulan binamızda bazı elektrik problemleri yaşadık. Fiber hatlarımız ile ilgili de benzer sorunlarımız oldu. Kendileriyle ilgili olmayan bu sorunlarda dahi işin başında durarak sorunların çözümüne katkıda bulundular ve sonuca daha hızlı ulaşmamızı sağladılar. Bir de; kurulum sürecimiz, eğitim öğretim döneminin başlamasına denk geldiği için çok sıkışık bir zaman aralığında gerçekleşmiş oldu. Bu süreçte 10 farklı personel ENTEGRES tarafından ne zaman istesek bize gönderildi ve kurulumları sorunları giderdi. Yaptıkları zaman planlaması ve hızlı çözüm üretme becerileriyle müşteriye verdikleri değeri defalarca gösterdiler.