EN

Bilgi Güvenliği Hizmet Politikamız

Bilgi Güvenliği Hizmet Politikamız

Entegres’te Kamu ve özel kuruluşların bilgi sistemleri altyapısının projelendirme ve kurulum hizmetleri, danışmanlık, bakım ve destek hizmetleri ile ilgili Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve BT kurulması kapsamında;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,

  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

  • Bilgi teknolojileri faaliyetleri kapsamında müşterilerin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,

  • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,

  • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

  • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;