EN

Eğitim

Eğitim Çözümleri

Entegres, Eğitim sektöründe yer alan kurumların teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi ve en iyi şekilde yönetilebilmesi için çözüm stratejileri belirlemekte ve gerçekleştirmektedir. Uzman ekibimizle beraber en yeni projeleri bir araya getirerek, kurumlara özel projelerin yapılandırılmasını sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz çözüm ve projelerimizde; en uygun ağ alt yapısı, performans, süreklilik, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve yönetilebilirlik kriterlerine göre yapılandırmaktayız.

Çözümlerimiz

- Kablolama

- Sistem Odası

- Yangın Algılama

- Bilişim Altyapı Çözümleri

- İklimlendirme Projeleri

- UPS Sistemleri

- Server Altyapı Çözümleri

- Veri Depolama Çözümleri

- Sanallaştırma ve Yedekleme Çözümleri

- Felaket Kurtarma Çözümleri

- Destek & Bakım Hizmet Çözümleri

- Firewall Çözümleri

- VPN

- Ağ Güvenlik Çözümleri

- Anti-Virüs Kurulum ve Geliştirme Çözümleri

- Log Management

- E-posta & Web Filtreleme Çözümleri

- 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Loglama

- Network Access Control

- Network WAN/LAN Yönetim Çözümleri

- Kablolu/Kablosuz Erişim Çözümleri

- WAN Optimizasyon Çözümleri

- Trafik Akış Yönetim Çözümleri

- Router & Switch Yönetim Çözümleri

27001 bilgi sistemi, kamusal bilgi güvenliğinin sağlanmasında bireyler, zaman ve bilgi ağlarını bünyesine alan ve yönetimce onaylanan bir yönetimsel ağdır. Bilgiyi korumak ve alakalı yönlere güven sağlamak, orantı ve yeterli güvenlik kontrollerini için tasarlanmıştır.

ISO 27001 bilgi sertifikası ağı kamusal yapıyı, planlamaları, politikaları, uygulamaları, kaynakları ve prosesleri içerir. Yönetim ağları giderek yükselen bir seviyede kurumun göstermiş olduğu başarıya ve yaşamda kalmasıyla bağdaştırılmıştır.

Bunların doğrultusunda milletler arası CEO’lar ile MD’ler idare sisteminin gayeye uygunluğu nu ispatlayacak her türlü hür bir denetime önem veriyorlar.Iso 27001 sertifikası için kurum yada kuruluşların ilk başta Iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesine ilişkin ağ oluşturmaları gerekmektedir.

Iso 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası standartlarına istisnayen ağ oluşturan kuruluşlar milletler arası alanlarda ün yapan ve Iso 27001 Bilgi Güvenliği ağa ilişkin akredite yapılmış kurumlardan teftiş yaptırmaları ve bu teftişlerden başarılı bir şekilde geçmeleri beklenmektedir.

Genişband erişim servislerindeki ilerlemelere paralel; site, üniversite, fabrika, sanayi bölgeleri, oteller, fuar/kongre alanları gibi kampüs şeklindeki yerleşimlerde merkezi internet erişimi, bilgi /ses /görüntü aktarımına yönelik maliyet avantajlı çözümler sunmaktayız.

Kampüsler içinde bulunan açık alanlarda, kampüs içindeki binalar veya kampüsler arası iletişim ve merkezi internet erişimi için, kablosuz iletişim teknolojilerinin kullanıldığı projeler de gerçekleştirebilmektedir.

Entegres ülkemizde bulunan bir çok üniversitede kampüste kullanılan erişim ve iletişim yapılarına uygun kablolu veya kablosuz teknolojileri kullanarak entegre çözümler sağlamıştır.

High Performance Computing – Yüksek Performanslı Bilgi İşlem alt yapılarına ihtiyacı olan şirketlerin ve üniversitelerin, bulut teknolojileri sayesinde artık milyonlarca dolarlık yatırım yapmasına gerek yok.

High Performance Computing & Entegres

Yüksek performans gerektiren karmaşık hesaplamaların yapılması için gereken büyük işlemci güçleri Süper Bilgisayarlar tarafından karşılanmaktadır. Kanser araştırmalarından, yüksek teknolojili F-22 savaş uçağının tasarımına kadar geniş bir yelpazede kullanılan Süper Bilgisayarlar; binlerce işlemcisi, milyonlarca dolarlık maliyetleri ile bizler için pahalı ve gizemli cihazlardır.

Her ne kadar Süper Bilgisayarlar da günlük hayatta kullandığımız bilgisayar sistemleri gibi CPU, RAM ve depolama ünitelerinden oluşmuş olsa bile aralarındaki benzerlik burada başlayıp bitmektedir.

Bu noktadan baktığımızda; bir Süper Bilgisayarı Formula1 aracına benzetebiliriz; çok pahalı ve yüksek teknolojileri barındıran, kullanabilmek için ciddi bilgi birikimi gerektiren ve kullanım alanları kısıtlı cihazlar.

Öte yandan günlük hayatta kullandığımız bilgisayar sistemleri üzerlerinde barındırdıkları teknolojiler gereği daha mütevazi bütçeler gerektiren daha geniş kullanımlı cihazlar olmaları sebebiyle kulladığımız sedanlara daha yakındır.

Son dönemlerde ciddi bir yol kat eden “paralel işlem” teknolojisinin getirdiği nimetlerden birisi de birden fazla sedan aracı tek bir Formula1 aracı gibi kullanmamıza imkan sağlayan “Yüksek Performanslı Hesaplama (High Perfomance Computing)” kavramıdır.

Yüksek Performanslı Hesaplama bilgisayarları temelde günlük hayatta kullanılan bilgisayar sistemlerinin “Kümeleme (Cluster)” mimarisi altında tek bir Süper Bilgisayar gibi çalışmasına imkan vermektedir. Buradaki kritik nokta tasarlayacağımız Süper Bilgisayarın yapı taşlarını ihtiyacımız ölçüsünde belirleyebilmemizdir. Tek işlemcili, dört çekirdekli sunuculardan dört işlemcili, yirmi çekirdekli sunuculara kadar geniş yelpazede ihtiyacımız olan kapasite ve miktarda yapı taşlarını kullanarak ihtiyacımıza uygun “Süper Bilgisayarı” tasarlayabiliriz.

Ar-Ge ve simülasyon çalışmalarının önem taşıdığı enerji, üretim, sağlık gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan Yüksek Performanslı Hesaplama sistemleri son dönemlerde ağırlıklı olarak üniversitelerin dış kaynak olarak özel sektöre sağladıkları bir hizmet haline gelmiştir.

Entegres Bilgi Teknolojileri olarak son dönemde geliştirdiğimiz Harran Üniversitesi Yüksek Performanslı Hesaplama sistemi gerek üniversite içindeki projelerde gerekse bulunduğu bölgedeki teknoloji gelişimine başarıyla hizmet etmektedir.

High Performans Computing (HPC) Yararları

Yüksek başarımlı hesaplama çözümlerinde yüksek performans, verimlilik, kolay yönetim ve ölçeklenebilirlik sunması.

Farklı hesaplama gereksinimlerinin yüksek performans ile karşılanması ve yüksek seviyede ölçeklenebilir HPC sistemi oluşturulması.

BT yapısını bir yerde toplayarak operasyon ve bakım maliyetlerinin azaltılması.

Mevcut ağ kaynaklarının verimli kullanılmaya başlanması.