İK POLİTİKAMIZ

Entegres olarak birinci önceliğimiz çalışanlarımız ve paydaşlarımızla doğruluk, dürüstlük çerçevesinde işler geliştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için fırsat eşitliği yaratır, performansı ödüllendirir, bireylerin ve takımların gelişimini teşvik eder, sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getiririz. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konusunda fırsatlar sunarız.

Ekip ruhunun tüm çalışma şekillerinin üzerinde olduğu inancıyla, müşterilerimiz için yeni teknolojik gelişmelerle hizmet veriyoruz. Biliyoruz ki, iletişime açık, dürüst ve dayanışma içinde hareket eden insan kaynağı, firmamızın daha başarılı adımlar atabilmesi için en önemli koşuldur. Bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerimizi geliştiriyoruz.

Hızlı büyüyen organizasyon yapımız için belli aralıklarda işe alımlarımızı gerçekleştiriyoruz.
Personel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında;

hr@entegres.com adresimize yapılan başvurulardan
www.yenibiris.com ve www.kariyer.net sitelerinde yayınlanan ilanlarımıza yapılan başvurulardan

yararlanarak işe alımlarımızı gerçekleştiriyoruz.